"> سیستم های پایداری خودرو – آرین پارت اصلی

سیستم های پایداری خودرو

سیستم های پایداری خودرو

سیستم های پایداری خودرو به مجموعه ای از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی اطلاق می شود که وظیفه ی آنها حفظ پایداری خودرو می باشد ( هنگام رانندگی مخصوصا در پیچ ها و هنگام ترمز گرفتن ، شتاب گرفتن و روی سطوح لغزنده)

سیستم های پایداری خودرو روز به روز در حال گسترش است و با پیشرفت تکنولوژی ، کمیت و کیفیت این سیستم ها افزایش می یابد.

سیستم هایی که تا به امروز گسترش یافته اند به چند دسته قابل تفکیک می باشند ، با آشنایی با هر کدام از این سیستم ها ، بر روی آن کلیک کنید.

ABS (سیستم ترمز ضد قفل)

EBD (سیستم ترمز با قابلیت تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها بر حسب وزن اعمال شده بر روی هر چرخ)

ESP (سیستم کنترل پایداری خودرو با استفاده از ترمز چرخ ها)

EBA (سیستم ترمز هوشمند)

CBC (سیستم ترمز با قابلیت تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها بر حسب سرعت هر چرخ)

HAC (سیستم کنترل پایداری خودرو در سربالایی)

DAK (سیستم کنترل پایداری خودرو در سرپایینی)

TCS (سیستم کنترل هرزگردی چرخ های خودرو)

نکته مهم این که شرکت های خودروسازی ممکن است همین تکنولوژی ها را با نام دیگری به کار بگیرند در حالیکه سیستم همان سیستم است و هیچ تفاوتی ندارد برای مثال سیستم TCS با نام ASR نیز در برخی شرکت های خودروسازی به کار گرفته می شود.

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault