"> کروز – آرین پارت اصلی

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک

ایمورتال کلاچ- غلبه تکنیک بر تاکتیک همیشه حرف بر سر این موضوع بوده که ای کاش آن شخصی که تکنیک خوبی دارد میتوانست در اجرای تاکتیک های با برنامه و منسجم نیز خوب باشد. هر دوی این پارامترها مثل دو پای یک انسان در پیشبرد اهداف شخص، سازمان و یا…

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلو آیز محصول جدید ایران کلاچ می باشد که با بهره گیری از سامانه بلوتوث و اتصال به گوشی موبایل و مانیتور خودرو دقیقترین نرم افزار کنترلی کروز کنترل و لیمیتر با بهره گیری از کنترل پیش بین و هوش مصنوعی در بستر پایتون می باشد که البته زیبایی…

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault