"> علت شکستن فنر کلاچ برقی – آرین پارت اصلی

علت شکستن فنر کلاچ برقی

علت شکستن فنر کلاچ برقی

یکی از واژه هایی که بهمراه نام کلاچ برقی می آید فنر می باشد.
البته این معروفیت فنر در این مدل کلاچهای برقی بخاطرکیفیت و قابلیتهای ویژه نیست بلکه به جهت شکستن مکرر فنر در محصول کلاچ برقی است.

بگونه ای که مشتریان این محصول همواره نگران عمر این قطعه خودرویی و نحوه خدمات پس از فروش تولید کنندگان کلاچ های برقی فنر دار در مواجهه با این معضل می باشند.


شکستن فنر کلاچ برقی

برای چاره اندیشی برای مشکل مذکور ابتدا باید موارد زیررا درتولید کلاچ برقی تولید شده حتما رعایت کرده شده باشند.
1- کلاچ خودرو معمولا به موتوری قویتر از موتور برف پاک کن پیکان نیاز دارد. در این سیستمها برای حل مشکل موتورکلاچ برقی عموما از یک فنر کمکی بسیار قوی استفاده می شود.
2- جای لازم برای قرار دادن فنر در این حد قوی در مکانیزم کلاچ برقی تعبیه شده باشد که متاسفانه بخاطر محدودیت نصب سیستم کلاچ برقی امکان پذیر نمی باشد.
3- فنر در کلاچ های برقی نباید کششی باشد و اصولا باید از نوعی فنر فشاری استفاده شود.


شکستن فنر کلاچ برقی

موارد 1 و 2 تقریبا مفهوم است. اما مساله به مورد 3 و کششی بودن فنر بر میگردد.

چرا نباید فنر کششی استفاده شود؟

فنر کششی بسیار زودتر از فنر فشاری به حد نهایی تسلیم می رسد و برای برخی نقاط فنر این میزان کمتر از 40 درصد فنرهای فشاری است.
در واقع به دلیلی به همین سادگی سالهاست این مشکلات برای صاحبان این مدل از کلاچهای برقی پیش آمده است. مدلهای دیگری از کلاچهای برقی هستند که در آنها فنر فشاری بوده و یا اینکه اصلا فنر ندارند. این مدلها از این حیث کیفیت بهتری دارند.


آموزش قوانین فنر کلاچ برقی

حتما قبل از نصب کلاچ اتوماتیک از نمایندگی بخواهید به شما نشان دهد که از مدل فنر کششی برای شما نمی بندد.
آموزش قوانین فنر کلاچ برقی

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault