"> کروز کنترل – آرین پارت اصلی

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلو آیز محصول جدید ایران کلاچ می باشد که با بهره گیری از سامانه بلوتوث و اتصال به گوشی موبایل و مانیتور خودرو دقیقترین نرم افزار کنترلی کروز کنترل و لیمیتر با بهره گیری از کنترل پیش بین و هوش مصنوعی در بستر پایتون می باشد که البته زیبایی…

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault