"> سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها – آرین پارت اصلی

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلوآیز در کروز کنترل ها

سامانه بلو آیز محصول جدید ایران کلاچ می باشد که با بهره گیری از سامانه بلوتوث و اتصال به گوشی موبایل و مانیتور خودرو دقیقترین نرم افزار کنترلی کروز کنترل و لیمیتر با بهره گیری از کنترل پیش بین و هوش مصنوعی در بستر پایتون می باشد که البته زیبایی و راحتی خاصی به سیستم های کروز کنترل بهمراه استفاده از کلید های مربوطه می دهد.

البته این سامانه بر روی گوشی های همراه قابل اجرا بوده که با راه اندازی نرم افزار میرور بر روی مایتور خودرو نیز قابل اجرا خواهد بود.

در ویدیوی زیر توضیحات کامل نسبت به عملکرد این سیستم داده شده است.

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault