"> چشم انداز و هدف – آرین پارت اصلی

چشم انداز و هدف

چشم انداز و هدف

چشم انداز

تبدیل شدن به با ارزشترین و قابل احترام ترین برند در بازار بزرگ ایران

هدف

به ارمغان آوردن کیفیت وامنیت خاطربرای مشتریان درخرید

خط مشی سیستم کیفیت

 • تلاش مستمر در جهت تامین نیازمندیها و رضایت مشتریان بوسیله تعهد کلیه کارکنان به کیفیت و بهبود مستمر
 • تعهد مديريت و کارکنان درقبال تعريف، استقرار و توسعه سيستم مديريت كيفيت و حصول اطمينان از بهبود و اثربخشي مداوم
 • اعتقاد و پایبندی به اصول اخلاقی و رفتاری مناسب و شفافیت در محیط کار
 • آموزش مداوم كاركنان، بعنوان ركن اصلی سيستم مديريت كيفيت و کسب مشارکت ایشان در جهت دستیابی به اهداف عالی شرکت
 • ترویج رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک
 • اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده
 • طراحی و تکوین محصول منطبق براستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتری
 • کاهش اتلاف و هزینه های غیر لازم به منظور افزایش توان رقابت پذیری و سهم بازار با اتخاذ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ترویج فرهنگ پیشگیری از بروز عیب

اصــول بنــيادي شرکت

 • هـدف اصلی، جلب رضایت مشتری و ذینفعان است
 • کارکنان و مشتریان سرمایه اصلی ما هستند
 • کیفیت، حفظ محیط زیست، اخلاق و شخصیت اجتماعی پرسـنل از اولویت های ما هستند
 • کلـید موفقیت آرین پارت، بهبود مستمر و توجه به تمام جزئیات می باشد
 • تـامین کنندگان و نمایندگان فروش همـکاران ما می باشند

خط مشی مسئولیت سازمانی

 • پایبندی به اصول اخلاقی نظیر راستگویی ، انصاف ، صبر و خویشتن داری ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، قانون مداری ، وفای به تعهدات ، مشورت و نظر خواهی و احترام به حقوق دیگران
 • پایبندی به کار گروهی، خودباوری و آموزش پذیری
 • تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی و احترام به همکاران و سلسله مراتب در جهت ایجاد محیطی سازنده
 • پایبندی به نظام آراستگی و پاکیزگی در محل کار
 • رعایت جدیت، دقت و انضباط در وظایف محول شده و توجه به تمام جزئیات
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران
 • عدم تبعیض نژادی ، قومی ، مذهبی و جنسیتی
 • عدم تجسس در زندگی خصوصی دیگران
 • هرگونه تطمیع و دادوستد وجه به هر شکل و میزان تحت عنوان حق الزحمه ،درصد و غیره توسط پرسنل آرین پارت اکیداً ممنوع می باشد

ب- خط مشی اطلاع رسانی

 • در شرکت آرین پارت کلیه کارکنان به منظور بیان گزارش های تخلف ، نگرانی ها و پیشنهادات خود ، دارای فضای امن و آزاد می باشند
 • در گام اول کارکنان موارد را مستقیماً به سرپرستان خود گزارش نموده و درصورت نگرانی از واکنش مسئول مستقیم و یا عدم توجه به آن به مدیران رده بالاتر گزارش می نمایند.
 • افراد در گزارشات خود می بایست بدور از بدخواهی .رعایت صداقت و انصاف را نموده و تا زمان اتمام بررسی و حصول نتیجه ، طرفین رعایت رازداری را بعمل آورده تا از ایجاد فضای نامتعارف برای گزارش کننده و موضوع مورد گزارش اجتناب گردد
 • برخورد قهرآمیز نسبت به افرادی که از روی حسن نیت گزارش نگرانی و تخلف احتمالی رامی دهند برخلاف ارزش های سازمانی می باشد

این خط مشی، بخش کلیدی از راهبرد کلان آرین پارت بوده و چارچوبی را برای همه کارکنان بویژه مدیران فراهم و الزام می نماید تا سازماندهی و فرایندهای خود را برای دستیابی به آن هماهنگ کنند.

Peugeot

Citroen

Toyota

Renault